.

(+20 .): - , , , . , ,...

(+70 .): - ; , , . , ...

(+205 .): - , , , . . . ...

(+0 .): - , . , .

(+132 .): - , , ; , . ( ...

(+0 .): - , -, . . .

(+0 .): - , . .

(+273 .): - , , , , -, , ...

; (+94 .): ; - , . ; ...

(+187 .): - , , , , , ; ; ...

(+0 .): - , , .

(+0 .): - , , . -, .

(+133 .): - , (. ), , ; ...

(+67 .): - , , , , , , ...

(+103 .): - , , ; , ; ; ...

(+8 .): - . . , . , , . , ( ?)...

(+3 .): - , , . -, . . , ...

(+10 .): - , , . -, , ...

(+204 .): - , , ; ; , , . ...

(+0 .): - , . . .

(+0 .): - , , .

(+0 .): - , , .

(+58 .): - , , , , . -, ...

(+2 .): - . , , ; , ...

(+0 .): - , . . .

(+16 .): - , , ; , . , ...

(+0 .): - , . .

(+2 .): - . . , ; . . , , ...

(+3 .): - , , ; , , ...

(+12 .): - (. ), , , , . , ...

(+0 .): - , , -, .

(+30 .): - , : , , , , ;...

(+0 .): - , . .

(+553 .): - . . : , ...

(+0 .): - , . . .

(+51 .): - , , , , ; ...

(+85 .): - , , ; , . ...

(+22 .): - , , , , ...

(+0 .): - , -, . .

(+89 .): - , , , ; ; . ...

(+0 .): - , . . .

(+0 .): - , . .

(+0 .): - . , .

(+0 .): - , , . .

(+0 .): - -, .

(+0 .): - ? - . , . !

(+84 .): - , . . . . , , , . ...

(+0 .): - , . . .

(+0 .): - , -, . .

(+0 .): - . ; .

(+8 .): - , , . . . . ...

(+4 .): - , . . . . , . . , . morden?...

(+0 .): - , , . .

(+0 .): - , , , .

(+0 .): - , , . .

(+0 .): - , . . .

(+4 .): - . , , , , . -,...

(+31 .): - , . ; ; , ...

(+0 .): - , . .

(+0 .): - , . .

(+0 .): - , . -, .

(+0 .): - , . .

(+0 .): - , . .

(+12 .): - . . , , ; , , ...

(+0 .): - , . .

(+0 .): - , . .

(+7 .): - , . , , . ? -...

(+0 .): - , .

(+0 .): - , . , . .

(+0 .): - . , ; -, .

(+11 .): - , , . , , ...

(+9 .): - , , , , ; , ...

(+0 .): - , . . .

(+0 .): - , , . .

(+1 .): - , . -, , , ...

(+0 .): - ? . , Leontodon autumnalis

(+0 .): - , . , , ; .

(+0 .): - , . .

(+15 .): - . . . , ; , , ...

(+60 .): - , , . -, , ...

(+77 .): - , . . ; . ...

(+2 .): - , , ( ) , , ...

(+3 .): - . , , . ...

(+6 .): - , . , ; -, ...

(+47 .): - , , , , , . -, ...

(+0 .): - , . .

(+6 .): - . . , . . , , , ,...

(+0 .): - , , . -, , .

(+52 .): - , . , . . . , ; ...

(+0 .): - ? , . , , .

(+0 .): - . . (? ?) , , , .

(+0 .): - , , -.

(+28 .): - , , , , ; ...

(+0 .): - , . -, .

(+0 .): - ? . ,

(+5 .): - , , , ; . , . ...

(+0 .): - , . , , .

(+50 .): - , , ; , . * , ...

(+40 .): - , , , , , ; , ...

(+17 .): - , , . -, , ; ...