.

(+57 .): - , . , , . , ! , ! ,...

(+53 .): - . . . . | . , ...

(+0 .): - . . ; .

(+0 .): - . . .

(+0 .): - . . , , ; , .

(+22 .): - . . , ; . ; , . | ...

(+0 .): - , , . .

(+0 .): - . , , .

(+0 .): - . . . , .

(+17 .): - . , , , , , , , ;...

(+1 .): - . , , rylus tuberosa, , , ...

(+2 .): - . . , . ...

(+2 .): - . . . | . ...

(+21 .): - . 32 96 . . . , ...

(+51 .): - . . , ; , . ; ...

(+59 .): - . . , , , . , . ...

(+84 .): - , , , . , , . ...

(+0 .): - . , ; .

(+0 .): - , . .

(+20 .): - . . , , ...

(+0 .): - , , . .

(+0 .): - . . , .

(+0 .): - ? . . .

(+0 .): - , . .

(+0 .): - , . .

(+0 .): - , . .

(+0 .): - ? . . .

(+50 .): - . : 12 , . . | ...

(+23 .): - . . . , . ...

(+13 .): - . . , , , , , ...

(+0 .): - . . , .

(+6 .): - . , , , . ...

(+15 .): - , . , , , . ...

(+12 .): - , , ; , . . . ...

(+0 .): - . . , ; .

(+0 .): - . . . | , .

(+117 .): - , ; , . , ...

(+0 .): - . . ().

(+15 .): - , , . 23-, 22-; . , ...

--! (+22 .): --! - . , . . . . ...

(+0 .): - . . , , , .

(+37 .): - . . . , , ...

(+0 .): - , . .

(+80 .): - , . . , , , ; , . ...

(+0 .): - . -. . , .

(+0 .): - ? . .

(+0 .): - , . , , , . - . ?

(+1 .): - . . , , . ? . , ...

(+0 .): - , . , . | . .

(+0 .): - , . .

(+0 .): - . , , , .

(+0 .): - . . , .

(+88 .): - , . , , , ; ? . , ,...

(+0 .): - , . , , .

(+9 .): - ? . . , . , . , . : ,...

(+0 .): - . . : 9 , 17 .

(+0 .): - . , , ? . .

(+0 .): - . . .

(+0 .): - , . , Salmo lagocephalus.

(+61 .): - , . ; | ; | *...

(+0 .): - . . , .

(+0 .): - . , , .

(+0 .): - . . . . .

(+1 .): - . . , . | , . . , ...

(+3 .): - . . . , , , ; | ...

(+0 .): - . . . , , .

(+34 .): - . . , , . ,...

(+2 .): - . . : ...

(+92 .): - . , , , , , , . . , ...

(+2 .): - (?) . . , , Larus glaucus (ichtyaetus); ? ...

(+0 .): - ? . , , .

(+10 .): - . . . . , , , ; . ...

(+0 .): - (?), .-. .

(+19 .): - . , , . ! . ....

(+2 .): - , . , . , ....

(+0 .): - , . .

(+0 .): - ? , . , .

(+0 .): - , -. . .

(+31 .): - . . , ; . , ? ...

(+0 .): - . . ? . . | . ?

(+0 .): - . . . , , .

(+78 .): - . . , , , , . | . ...

(+9 .): - . , . . , , , . . , ...

(+15 .): - , , , , ; ...

(+0 .): - , , . .

(+0 .): - . . . . . , , . , .

(+0 .): - . .

(+0 .): - , -. , -; ?

(+61 .): - . . . ; | ; | . ...

(+0 .): - ? . , , .

(+94 .): - . (), , , , , ...

(+4 .): - . . - , , . , , ; ...

(+1 .): - . . | . | * , ...

(+0 .): - . . , Engraulis encrasicholus.

(+61 .): - . ; , , ...

(+13 .): - . . . , . . ....

(+17 .): - . , , ; , . , ! ...

(+29 .): - . . , -, ; , . | ...

(+0 .): - , . . , , .

(+0 .): - ? . (?) , , .